Meditatie


NON DUALITEIT

Introductie video

Wat is non dualiteit?

 

We vinden het zo gewoon om onszelf altijd te zien als dit lichaam en onze gedachten maar verder gaan we niet.

Wie ik ben, zou het lichaam zijn en de meningen komen vanuit ons hoofd.

Maar zelden worden we uitgedaagd om eens verder te kijken, zijn we werkelijk een lichaam en een hoofd (geest)?

 

Mensen houden zich stevig vast aan zoveel dingen in het leven, net omdat alles van voorbijgaande aard is.

Alles wat we ooit vastgehouden hebben is ondertussen alweer verdwenen, elk gevoel is gepasseerd, elke gedachte heeft zijn einde gekend. Dat verlies van alles maakt dat we constant in drama schieten, drama's om onszelf te reserveren, om onszelf niet te verliezen en alles in ons leven te bewaren. 

 

Wat doet non-dualiteit dan precies?

We gaan verder kijken dan onze IK persoon. Uiteindelijk gebeurt alles in onze ervaring. Er is niets dat onze ervaring niet bereikt. Alles waar we bewust van zijn, zit in die ervaring. We gaan onszelf leren dat we meer zijn dan een lichaam en geest . We gaan weten dat de gehele ervaring binnenin onszelf gebeurt.

 

Maar in wat precies?

In een ruimte van constant bewustzijn, want je bent bewust van alles. In die ruimte staat geen persoon meer centraal, de Ik is geen compact iets, de Ik is eigenlijk de grote wereld van bewustzijn zelf, waarin elke ervaring maar gebeurt.

 

Vanaf het moment dat je die kennis ingeburgerd hebt en niet kennis via onze 'mind' maar echt qua beleving, dan mogen de dingen in jouw leven jou passeren, dan mag alles komen en gaan. Want uiteindelijk is de echte stabiliteit 'het bewustzijn' zelf .

Je grijpt niet meer naar dingen van buitenaf om geluk nog te vinden, want je ontdekt dat geluk diep in jezelf geworteld is. Geluk is geen associatie met spullen van buitenaf .

Geluk is ontdekken wie je zelf bent en de dingen aanvaarden zoals ze zijn, maar niet via ons hoofd, via onze beleving.

 

Dit is een hele korte introductie van non dualiteit en misschien klinkt het niet zuiver voor ons hoofd. Dit komt omdat we dan nog de beleving missen.

Ik nodig je daarom uit om op meditatie of satsang te komen,

zodat jij kan geholpen worden in de beleving zelf. Iets dat in jouw verankerd wordt, zal je nooit meer verlaten.

foto, Phillipe van den Panhuyzen

NON DUALITEIT VIA

KENNISMAKING MET


NON DUALITEIT: via satsang

in groep

Wat is Satsang?

Satsang is: "samen zijn in waarheid".

 

Vrede, is iets waar mensen al levens naar zoeken. Een stabiliteit in een absoluut gelukkig zijn. We zoeken vaak in de uiterlijke wereld naar deze vervollediging maar al snel gaan deze geluksmomenten weer over in drama.

 

In groepen komen mensen samen om dit evenwicht binnenin onzelf te ontmoeten (tevredenheid).  Satsang is een directe manier om deze balans te ontdekken, zonder nood aan jarenlange training of meditatie.

 

Vrijheid is hier en altijd aanwezig, als de achtergrond van ons bestaan. Door onze aandacht te verschuiven van wat altijd komt en gaat, naar datgene dat altijd aanwezig is, baden we in absolute rust.

 

Wil u graag een satsang organiseren met Annaick bij u in de buurt, neem dan graag contact op met vandepolannaick@gmail.com

KENNISMAKING MET


NON DUALITEIT: via begeleide meditatie

1 op 1

We nemen de wereld waar via onze persoon, doch dat denken we. Zelden worden we uitgedaagd om wie of wat we precies zijn in vraag te stellen.

Wel, ik stel je die vraag! En terwijl wordt je begeleidt in het pad ter ontdekking wat je nu precies bent.

 


We vertrekken met jou vanuit jouw persoon, zoeken je beleving met wat jij net als 'de persoon' ervaart, wat jij als 'jezelf' aanziet en wat als 'dé wereld'.

Nadien ga je leren kijken voorbij de persoon, voorbij het lichaam en de gedachten en dit in de wereld van bewustzijn.

 

 

Meer Weten? 

 

VIDEO'S: Non dualistische begeleidingen

EMOTION RELEASE VIA:

KENNISMAKING MET


Emotion release: via begeleide waarneming en oefeningen.

1 op 1

Hoe komen blokkades in het lichaam, waarom zijn sommige delen energetisch zwaar geladen? 


Ieder mens wordt met een filter geboren, welke bepaald dat sommige indrukken die op ons afkomen wel of niet opgenomen worden in ons lichaam. 

Wanneer een persoon hoog gevoelig geboren wordt of wanneer een persoon te vaak ernstige dingen heeft moeten dragen dan zou het kunnen dat de filter van ons lichaam het niet meer zo goed doet. De neurotransmitters worden verstoord en ons lichaam draagt een enorme onbalans.

Door het herbeleven van bepaalde emoties, ze te zien in hun puurste vorm en onszelf te leren dat we niet bang hoeven te zijn van deze emoties, heffen we deze onbalans in ons lichaam op en leren we bepaalde dingen te aanvaarden


Hoe ga ik te werk?

Er staat geen vaste werkwijze bij emotion release, dit is geheel afhankelijk van hoe u als persoon en uw lichaam op de zaken reageerd. Het geheel wordt dus aangepast op uw manier van reageren.

Emotion release kan vertrekken vanuit blokkades in uw lichaam of vanuit gesprekken waarin u uw moeizaamheden uitlegt.

Er kan gemasseerd worden, er kan betekenis aan de blokkade worden gegeven, er kan een meditatie uitvloeien dat u leert naar u emoties te kijken of er kan met kristallen gewerkt worden die de energie in de blokkade terug op zijn vaste trilling te plaatsen.


Maar er wordt voornl met u gepraat en u wordt liefdevol verzorgt. 


Emotion release duurt maximum 90minuten. IN HARMONIE COACHING

M A S S A G E &

NON  D U A L I T E I T

in MEDITATIE EN SATSANG

 

Maak een reis voorbij je kennis van lichaam en mind en ontdek de gehele wereld binnenin jezef.

BELEVING:


Adres: Prattenborgplein 11a 3270 Scherpenheuvel

Email: inharmoniescherpenheuvel@gmail.com

Telefoon:: (+32) 484.595.869

ENKEL OP AFSPRAAK

 

 

© Copyright. All Rights Reserved.